Transboundary Ramsar Site: Upper Tisza Valley (Hungary - Slovakia), 2003

Felsö-Tisza (Hungary, designated 2004) and Tisa River (Slovakia, 2004)