Netherlands News October 2011 - World Wetlands Week

From 15 to 23 October, BirdLife, Nature and the Forestry paid extra attention to the unique wetlands in the Netherlands. Various areas had excursions to celebrate the fortieth anniversary of the Ramsar Convention.  The Netherlands has almost one million acres of wetlands, about 27% of the total area. These areas are important for safety, because they serve as water storage during periods of extreme rainfall. Above all, they are essential for migratory birds and fish.

In 1971 many countries met in Iran in the city of Ramsar, to agree on a much better protection of human and natural wetlands. The Netherlands was one of the pioneers of this agreement. The Netherlands has 42 wetlands registered for the list of wetlands, including the Wadden Sea, the IJsselmeer and the Westerschelde. To celebrate the world's wetlands and the 40th anniversary of Ramsar, there many activities happened during World Wetlands Week.

The Newsletter is posted here [PDF ] and is clickable on the image at the right.

Netherlands Nieuws oktober 2011 - World Wetlands Week

Dinsdag 4 oktober 2011

Van 15 tot en met 23 oktober hebben Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer extra aandacht voor de unieke waterrijke natuurgebieden in ons land. In diverse natuurgebieden zijn excursies om te vieren dat het veertig jaar geleden is dat het Ramsarverdrag <http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-40ramsar/main/ramsar/1-63-443_4000_0__>  werd getekend. Met Ramsar worden afspraken vastgelegd over de bescherming van natte natuurgebieden. Wie aan natte natuur denkt, denkt aan Nederland. Ons land heeft bijna één miljoen hectare waterrijke gebieden. Dat is 27% van de totale oppervlakte. Deze gebieden zijn van belang voor de veiligheid, omdat ze dienen als wateropslag in periodes van extreme neerslag. Maar bovenal zijn ze onmisbaar voor trekvogels en vissen.

In 1971 kwam een groot aantal landen bijeen in Iran, in de stad Ramsar, om afspraken te maken over een veel betere bescherming van natte natuurgebieden voor mens en natuur, oftewel wetlands. Nederland was één van de grote trekkers van dit akkoord dat de boeken in zou gaan als het Ramsar-verdrag. Ons land heeft 42 natte natuurgebieden aangemeld voor de lijst van wetlands, waaronder de Waddenzee, het IJsselmeer en de Westerschelde. Inmiddels hebben 160 landen het verdrag ondertekend en zijn 1974 wetlands over de hele wereld beschermd, met een gezamenlijk oppervlak van bijna twee miljoen hectare. Om dat te vieren worden wereldwijd activiteiten ontplooid tijdens de World Wetlands Week.

For More Information:

Roelof Heringa
Ing. R.B. Heringa
Projectmanager & International Affairs Staatsbosbeheer & Eurosite Twinning Coordinator
Staatsbosbeheer, Regio Oost
Visit address:   Binnensingel 3, 7411 PL Deventer  (NL)
Postal address:  Postbus 6, 7400 AA Deventer  (NL)
www.staatsbosbeheer.nl
www.eurosite.org

Back to top
Follow us 
Ramsar Awards 

The Convention today

Number of » Contracting Parties: 168 Sites designated for the
» List of Wetlands of
International Importance
2,186 Total surface area of designated sites (hectares): 208,674,247

Ramsar Secretariat

Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland, Switzerland
Tel.: +41 22 999 0170
Fax: +41 22 999 0169
E-Mail: ramsar@ramsar.org
Map: click here

Ramsar Forum: subscribe